שנת בדק

המושג 'שנת בדק' מתייחס לזמן שחל מהיום שבו חברת הבניה מוסרת לרוכש את מפתחות הדירה עד לתום אותה שנה ממועד זה. חברות הבנייה מתייחסות לתקופה הזו באופן הזה שכל רוכש דירה מוזמן לאתר לאורך כל השנה ליקויים וכשלים בבנייה, בעצמו או בסיוע של שירותי חברה שמומחיותה ביקורת מבנים, כדוגמת, חברת שטופמכר שמחזיקה במנעד כלים, ידע וניסיון מקצועי לביצוע בדק בית יסודי ומקיף.

הבעייתיות במושג שנת בדק

עם זאת, המושג “שנת בדק בית”, יהיה מנוגד לכל הענקת שירות מהיר ואפקטיבי, שכן מדוע יאלץ רוכש הדירה להמתין שנה שלמה לתיקון של כל אותם ליקויים? קבלנים רבים מבקשים מכל מי שרכש דירה חדשה ומתלונן אודות ליקויים, שימתין שנה שלמה ורק אז הם מועילים בטובם להסדיר את הליקוי. המונח בדק בית, הוא למעשה המצאה של הקבלנים, לא קיים סעיף בחוק שמחייב אדם שרכש דירה להמתין שנה עד לזמן בו יועילו לתקן לו את הליקויים, זה מונח שהוטמע במרוצת השנים ועדיין מצליח להטעות אלפי רוכשים, שנאלצים להמתין שנה מלאה כדי שיתקנו להם פגמים בנכס שרכשו.

כמו כן, גם הטענה שאי אפשר לתבוע לאחר תום שנה מרכישת הדירה ולרוכש לא תהיה כל עילה חוקית לפנות בטענה לקבל – אינה נכונה כלל! אולם ישנם עדיין קבלנים שבאים בטענה מול הרוכשים כי מאחר ולא התריעו על ליקויי בניה תוך שנה מזמן שקיבלו את המפתח לדירה, הרי שאז הם לא יכולים לבוא בדרישה או תביעה כלשהי לקבלן – אז דעו שאין חוק כזה ובמקרים רבים בהחלט ניתן יהיה לבוא בדרישה.

אז מה נכון – חוק המכר

בהתאם לחוק המכר, מרגע מסירת הדירה יש שתי תקופות אחריות: תקופה של בדק בית בזמנים שונים, בהתאם לסוג הליקוי ותקופת אחריות למשך 3 שנים בלבד מתקופת הבדק. בכל מקרה הרוכש רשאי לבוא בתביעת נזיקין כלפי הקבלן שהרי חוק ההתיישנות תוקפו שבע שנים, יהיה אשר יהיה סוג הפגם ובמקרים מסוימים, לרבות כשמדובר בליקוי שלא נגלה לעין, ההתיישנות תחל מרגע שהליקוי נגלה. להלן פירוט תקופת הבדק בהתאם לכל רכיב בבנייה, בעוד תקופת האחריות היא תוספת של שלוש שנים, בנוסף לתקופות הבדק:

  1. צנרת, מרזבים, מערכת הסקה – שנתיים.
  2. נזילה של מים לגג, לקירות או לתוך חלל המקלט – שלוש שנים.
  3. מכונה, מנוע ודוד – שלוש שנים.
  4. השלה של חיפוי קירות בחדר המדרגות – שלוש שנים.
  5. דעיכה בכל המרצפות בקומת הקרקע, במדרכה, בחניות ובשבילים של הבניין – שלוש שנים.
  6. סדקים בקיר או בתקרה – חמש שנים.
  7. קילופים בכל החיפוי החיצוני – שבע שנים.

מה בכל זאת תספק "שנת הבדק"?

בתקווה שחברות בנייה יתקנו את הליקויים עוד בטרם תסתיים 'שנת הבדק', שנה זו תבטיח תקופת זמן, בה רוב חברות הבנייה תדאגנה לטפל בבעיות ובליקויים שהתגלו, כולל בכל אי ההתאמות בין הביצוע שנעשה בפועל לבין התכנית המקורית, בהתאם לתקנות תכנון והבניה, לתקנות הג"א ותקנות כיבוי האש. זכרו, לעיתים ברגע הרכישה הכל נראה שלם ותקין ונדמה שאין כל צורך בבדיקה, אולם ליקויים יכולים להתגלות במקומות שלא נגלים לעין ולהוות סכנה אמיתית לכל מי שעומד לגור בדירה.

ליקויים מכל סוג עלולים לצוץ במרוצת השנים וייתכן שהאחריות לגבי ליקוי יאבד מתוקפו בטרם יופיע. על כן, מומלץ להזמין בדק בית מטעם חברה מקצועית – שטופמכר. החברה מחזיקה בשמאים ומהנדסים מומחים שיבצעו בדיקה יסודית ויספקו בתום הבדיקה דו"ח מפורט אודות כל הליקויים שהתגלו. דו"ח זה קביל גם כראיה בבית המשפט.

דילוג לתוכן